Windows文件夹权限设置

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”GIF” font_container=”tag:h1|font_size:50|text_align:left|line_height:3″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][vc_single_image image=”2857″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”图文” font_container=”tag:h1|font_size:50|text_align:left|line_height:3″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183700159{padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 打开开始菜单,确认当前用户名

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1200″][vc_column][vc_single_image image=”2883″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581184436378{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 右键文件夹,单击属性

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2881″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 切换到安全,单击高级

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][vc_single_image image=”2882″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 点击更改,键入当前用户名,并点击检查名称

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2884″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 点击检查名称之后,点击确定

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2885″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 勾选替换,点击确定

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2888″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 在 属性 – 安全 选项卡中,依次点击 编辑 – 添加,键入用户名,检查名称并确定

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2886″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1581183826141{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  • 最后选择当前用户,勾选完全控制,点击确定

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2887″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

类别: Win 相关